Kursy barman-kelner

Zapraszamy na kurs barman-kelner

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat. Kurs trwa 40 godzin - 10 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Nauka kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim.

Program kursu obejmuje m. in.:
Zakres obowiązków barmana oraz kultura zawodu, cechy dobrego barmana. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy.
Towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych
Wyposażenie baru; sprzęt barowy, szkło
Organizacja pracy
Historia i charakterystyka najpopularniejszych napojów mieszanych
Propedeutyka miksologii
Przykłady napojów mieszanych alkoholowych i bezalkoholowych
Zasady serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych
Zasady układania karty alkoholi
Prawne aspekty sprzedaży oraz konsumpcji alkoholu oraz wpływ alkoholu na zdrowie.
Podstawowe zasady BHP i HACCP w pracy kelnera
Ogólny zakres obowiązków kelnera oraz kultura zawodu i organizacja pracy
Wyposażenie zakładu gastronomicznego
Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi (technika rozkładania i składania obrusów, nakrywanie stołów zastawą w zależności od menu i okoliczności, sposoby składania serwetek)
Zasady i technika noszenia tac oraz zastawy stołowej
Sposoby serwowania dań (rodzaje serwisów, czynności wykonywane z prawej i lewej strony konsumenta oraz kolejność podawania potraw ze względu na rodzaj potrawy oraz strukturę wiekową i hierarchię biesiadników)
Przyrządzanie i sposoby serwowania napojów ciepłych i zimnych, alkoholowych i bezalkoholowych.
Obsługa konsumenta (przywitanie gości, zaproszenie do stołu, podanie menu, propozycja oraz podanie aperitifu, przyjęcie zamówienia, podawanie napojów ciepłych i zimnych, podanie sałat, przystawek, zup, dań właściwych, deserów, propozycje digestif i jego podanie, podanie rachunku oraz rozliczenie konsumenta, pożegnanie)
Obsługa kelnerska w hotelu oraz w środkach komunikacji

Ilość uczestników w grupie: 3-6 osób
Cena kursu: 900 zł/os cena zawiera materiały wykorzystywane podczas zajęć, całkowity koszt przeprowadzenia zajęć oraz certyfikaty (słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych opłat)

Zapisy e-mail: biuro@sc-horeca.eu
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 0 664 773 754 (w godz. 12-18)

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik obowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł przelewem na konto bankowe:
Bank PKO BP
Nr rachunku: 55 1020 2629 0000 9302 0153 5400
Odbiorca: BP Bartosz Prońko, 26-130 Suchedniów, ul. Leśna 49A
W tytule proszę podać imię, nazwisko oraz nazwę kursu i datę jego rozpoczęcia

Design by W3layouts