Kurs barista

Zapraszamy na kurs baristyczny

Kurs odbędzie się w terminie 21-22 stycznia 2016 r. i prowadzony będzie w Kielcach w sali szkoleniowej Świętokrzyskiego Centrum HoReCa. Kurs trwa 16 godzin - 4 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych. Nauka kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim.

Program kursu obejmuje m. in.:
Historia kary
Uprawa kawowców
Sposoby przygotowania i podania kaw
Zasady przygotowania espresso zgodnie z wymaganiami Włoskiego Instytutu Espresso
Przygotowanie espresso
Przygotowanie cappuccino
Przygotowanie latte, latte macciato, espresso con panna i innych kaw mlecznych
Podstawy latte art (art cafe) - podstawowe wzory lane z ręki
Wzory malowane czekoladą


Ilość uczestników w grupie: 3-6 osób
Cena kursu: 650 zł/os cena zawiera materiały wykorzystywane podczas zajęć, całkowity koszt przeprowadzenia zajęć oraz certyfikaty (słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych opłat)

Zapisy e-mail: biuro@sc-horeca.eu
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 0 664 773 754 (w godz. 12-18)

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik obowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł przelewem na konto bankowe:
Bank PKO BP
Nr rachunku: 55 1020 2629 0000 9302 0153 5400
Odbiorca: BP Bartosz Prońko, 26-130 Suchedniów, ul. Leśna 49A
W tytule proszę podać imię, nazwisko oraz nazwę kursu i datę jego rozpoczęcia

Design by W3layouts