Kurs barman

Zapraszamy na kurs barmański

Kurs odbędzie się w terminie ustalonym z grupą i prowadzony będzie w Kielcach w sali szkoleniowej Świętokrzyskiego Centrum HoReCa. Kurs trwa 30 godzin - 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Nauka kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim.

Program kursu obejmuje m. in.:
Zakres obowiązków barmana oraz kultura zawodu, cechy dobrego barmana. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy.
Towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych
Wyposażenie baru; sprzęt barowy, szkło
Organizacja pracy
Historia i charakterystyka najpopularniejszych napojów mieszanych
Propedeutyka miksologii
Przykłady napojów mieszanych alkoholowych i bezalkoholowych
Zasady serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych
Zasady układania karty alkoholi
Prawne aspekty sprzedaży oraz konsumpcji alkoholu oraz wpływ alkoholu na zdrowie.


Ilość uczestników w grupie: 5-10 osób
Cena kursu: 700 zł/os cena zawiera materiały wykorzystywane podczas zajęć, całkowity koszt przeprowadzenia zajęć oraz certyfikaty (słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych opłat)

Zapisy e-mail: bartosz@pronko.life
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 664 773 754

Design by W3layouts