Kursy profesjonalna obsluga gosci - strategie wiodace do sukcesu

Zapraszamy na kurs obsługi gości w hotelu.

Kurs prowadzony będzie w Kielcach w sali szkoleniowej Świętokrzyskiego Centrum HoReCa. Kurs trwa 40 godzin - 20 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Nauka kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim.

Program kursu obejmuje m. in.:
Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem.
Zakres obowiązków, kultura zawodu oraz BHP na stanowisku pracy
Standardy obsługi i procedury obowiązujące w hotelu
Dokumentacja w recepcji hotelowej
Kultura obsługi gościa
Obsługa gości instytucjonalnych oraz VIP
Psychologia zachowań klientów
Współpraca pomiędzy działami w hotelu
Systemy komputerowe w hotelu
Ćwiczenia praktyczne z obsługi gościa
Podstawy marketingu
Badania marketingowe
Planowanie marketingowe
Działalność działu marketingu w hotelu


Ilość uczestników w grupie: 3-6 osób
Cena kursu: 800 zł/os cena zawiera materiały wykorzystywane podczas zajęć, całkowity koszt przeprowadzenia zajęć oraz certyfikaty (słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych opłat)

Zapisy e-mail: biuro@sc-horeca.eu
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 0 664 773 754 (w godz. 12-18)

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik obowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł przelewem na konto bankowe:
Bank PKO BP
Nr rachunku: 55 1020 2629 0000 9302 0153 5400
Odbiorca: BP Bartosz Prońko, 26-130 Suchedniów, ul. Leśna 49A
W tytule proszę podać imię, nazwisko oraz nazwę kursu i datę jego rozpoczęcia

Design by W3layouts